TKK

TáncKluzív portfolió – A továbbélés

(2018.02.01.)

A TáncKluzív portfolió továbbéléseként, több olyan együttműködésen alapuló produkció is létrejött az elmúlt időszakban, amely az eredeti HU07-0248-B1-2016 azonosítószámú projekt keretében létrejött produkciók, műszaki és táncpedagógiai tevékenységcsomagok és annak további fejlesztésein alapulnak.


Silje Aleine - a TáncKluzív / DanceClusive (HU07-0248-B1-2016) projekt norvég résztvevő táncosa - a DanceClusive produkció sikerén felbuzdulva meghívott minket az oslói Riksscenen Kultúrház egyik estjére, ahol előadhattuk a projekt segítségével létrehozott produkciót.


Az est telt házas volt. A műsort megtekintette több norvég fesztiválszervező is, akik segítségével szervezés alatt áll egy 2018. őszi oslói bemutatkozás és egy 2019-es nyári svédországi bemutatkozás is.


Vonatkozó médiamegjelenések:

https://www.facebook.com/events/271071753418925/

https://www.riksscenen.no/silje-onstad-halien-4-for-dance.6062528-455564.html

Fotók: www.4fordance.hu  (Norvégia 2018)


2017.11.08. a 4 For Dance projektgazdaként egész estés előadást tartott, „Ilyen még nem volt” címmel, amelyen többek között azok a zenei közreműködők is részt vettek, akik az eredeti HU07-0248-B1-2016 azonosítószámú projektben is sikeresen kísérték a táncosokat és norvég partnereiket, Terék József és Tóth Gergely művészek is felléptek tehát az est folyamán. 

TáncKluzív Kiszélesítés - Interkulturális csere jó gyakorlatok új partnerekkel történő adaptálása / DanceClusive Broadening - Adapting intercultural exchange best practices to new partners  (HU07-0012-C2-2017)

(2017.11.03.)

A TáncKluzív portfolió harmadik elemeként, az eddigi norvég kétoldaló kapcsolatok földrajzi kiszélesítése által, izlandi relációban is további sikeres együttműködés valósult meg az Együttes életében.


A DanceClusive Broadening közvetett célja egy interkulturális szolgáltatási rendszer alapjainak lefektetése, olyan táncpedagógiai és táncos előadóművészeti nemzetközi kulturális cserére irányuló együttműködési tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyek piaci körülmények között valósulnak meg. Közvetlen cél egy (a projekt partnerek közötti jövőbeli együttműködésen alapuló) know-how átadási és jó gyakorlatok megosztására irányuló tevékenységcsomag szolgáltatási és infrastrukturális környezetének biztosítása, elsősorban mindkét országgal kapcsolatos örökség-megőrzési és autentikus, tradicionális tánc tevékenységekkel összefüggésben.


Első lépésként a DanceClusive Broadening a jövőbeli projektek partnerségi fórumaként funkcionál. Ezúttal a magyar kulturális értékek és a Kárpát-medence, valamint a Duna Régió kulturális sokszínűsége kerül bemutatásra, mint a gyerekek és fiatal felnőttek és/vagy amatőr és fél- professzionális táncosok és csoportok körében zajló táncos és kreatív ipari kompetenciafejlesztés eszközei.

A projekt időtartama: 2017.10.16.-2017.10.31.


Partnerek: „4 FOR DANCE” Tánc, Sport és Kulturális Egyesület (projektgazda), Izlandi Magyar Kulturális Társaság (projekt donor partner).

A projektet az EGT Finanszírozási Mechanizmus Program (EGT Alap) finanszírozza.


Jelen projekt a 4 For Dance Egyesület táncpedagógiai alapú projekt-portfoliójának a partnerség kiszélesítésére irányuló ötödik projektje. Az Egyesület eddig sikeresen megvalósította a TáncKluzív (HU07-0248-B1-2016) és a TáncKluzív Újratöltve (HU07-0002-C2-2017) projekteket, valamint az UNESCO Kulturális Sokszínűség Nemzetközi Alapja (International Fund for Cultural Diversity, IFCD) 2017. évi kiírása keretében benyújtásra került a Szenegálban működő partner együttessel közös nemzetközi kooperációs projekt. Emellett hazai támogatási program (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP) keretében szintén táncpedagógiai tematikájú projektet készülnek megvalósítani.


Megvalósult tevékenységek:

- 1 db nemzetközi utazás (tervezett ütemezés: 2017.10.27.-2017.10.30., 4 nap) és annak keretében 3 bemutató (modell) előadás, informális, nem formális oktatási alkalmak, workshopok és/vagy értekezletek a projekt partnerek közötti know-how átadási tevékenységeket érintően

- Projekt adminisztratív tevékenységek (2017.10.16.-2017.10.31., 1 hónap)


Az izlandi projektet beharangozó kisfilmet itt tekinheti meg: https://www.youtube.com/watch?v=JcEeRDEhmVg 

TáncKluzív Újratöltve / DanceClusive Reloaded (HU07-0002-C2-2017)

(2017.10.16.)

A TáncKluzív eddigi sikerein felbuzdulva, a norvég donor partnerrel történő együttműködés elmélyítésének szándékával, a partnerek újabb közös projekt megvalósítását határozták el, és bonyolították le.


A TáncKluzív Újratöltve című projekt átfogó célja, hogy támogassa a jövőbeli előadó-művészeti (különösen táncos) művészeti és projektmenedzsment partnerségi tevékenységeket. A „TáncKluzív” (HU07-0248-B1-2016) című projekt 2016.06.01. és 2017.01.31. között valósult meg. A projekt nemzetközi együttműködési tevékenységei és a közvetlen kulturális eredményei (2 darab közös interkulturális és interaktív előadás, mint „DanceClusive Show”-k) megmutatták azt, hogy az előadó-művészeti (táncos, zenész) szakemberek és a szervező producerek és színpadtechnikai szakértők norvég és magyar oldalon azonos gyökerekkel rendelkeznek, illetve azonosak a modern környezetbe való átültetésük körülményei is, amik ezáltal egyedi kulturális fogyasztási termékeket hoznak létre.


A projekt megvalósítása során teljesített indikátorok a következők:

- Bevont személyek száma: 11 fő (találkozók résztvevői)

- Magyar és donor partner résztvevők által szervezett események száma: 3 db (találkozók)

- Létrehozott és működtetett szakmai hálózatok száma a kedvezményezett és a donor államok jogi személyei között: 1 db (4 For Dance Egyesület és TRANSFORM)

- Műszaki, szakmai tudáshoz (know-how) és szakértelemhez való hozzáférés: 1 db (HU07-0248-B1-2016 projekt keretében kidolgozott szakmai módszertanok, DanceClusive Show)

- Nemzetközi utazások száma: 1 db (2017.06.26.-2017.06.30. Nyíregyháza-Trondheim-Nyíregyháza)


Megvalósult tevékenységek:

- Megvalósíthatósági és stratégiai tervezési tanulmány elkészítése (beleértve a szükségletelemzést és a megvalósult projekttevékenységek tapasztalatainak összegzését)

- 1 db nemzetközi utazás és annak keretében 3 workshop és/vagy találkozó sorozat a projekt partnerek közötti know-how átadási tevékenységekhez kapcsolódóan

- Projekt adminisztratív tevékenységeiA TáncKluzív (HU07-0248-B1-2016) azonosítószámú projekt eredményeit bemutató kisfilmet (emlékeztetőül) itt tekinheti meg: https://www.youtube.com/watch?v=lQzFhAoP6Y0 

További szervezési feladatok a projekt megvalósításának folyamatában

(2016.12.30.)Bár az ünnepi hangulat minden projektben résztvevő számára jelentett némi fellélegzést az elmúlt hetekben, a szervezési és újabb, immáron magyarországi helyszínnel megvalósuló szakmai tevékenységek előzetes készületeinek terhei sokasodtak. Újabb előadás-helyszín és ennek megfelelően oda telepítendő komolyabb színpad-, hang- és fénytechnika beszerzése volt szükséges, mivel a norvég delegáció az utazás – így az előadás – időpontján is változtatni kényszerült.


Jelentős tapasztalatokkal gazdagodtak a partnerek a projekt keretében előre eltervezett közös szakmai munka átütemezéséből fakadó kockázatok kezelése során. Nyelvi és földrajzi távolságokból fakadó korlátok leküzdésével, a szakmai színvonal és a közönség számára bemutatandó előadás értékközpontú megközelítése révén azonban sikerült minden nehézséggel szemben megoldást találni, és előremutató szakmai tapasztalatokat beazonosítani.


A norvég delegáció érkezése várhatóan 2017. január 13-ra tehető, ehhez kapcsolódó utazásszervezési munkák el is indultak. Jelentős újratervezést igényelt, mind logisztikai, mind finanszírozási szempontból a helyszín és annak alapvető technikai adottságainak megváltozása. Előkészítés alatt áll emiatt a projektdokumentáció adminisztratív módosítása is, valamint személyes egyeztetésre fog sor kerülni a támogatói oldal szakembereivel is, a lehetséges megoldásokról.


A Felhívásban foglalt rendelkezésekkel összhangban tehát, egyszersmind a hazai közönség számára is értékálló és méltó előadási színvonal érdekében a norvégiai előadással megegyező színvonalú és szereplői összetételű produkció kerülhet majd színpadra, méltó, új környezetben.


A néhány napja lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen, az új helyszín:


Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 30.; http://www.vlami.hu/) 

 

1. nemzetközi DanceClusive Show és workshopok

(2016.11.25.)Lezajlott az első DanceClusive Show, közös előadás és a nemzetközi workshopok is a norvégiai Trondheim városában, a projektpartner TRANSFORM Trondheim World Festival szervezésében zajló rendezvénysorozattal egyidőben.Az egyes alkalmak során, a 4 For Dance tagjai táncpedagógiai és táncművészi szakértelmükkel és egyéb hagyományőrző, illetve kortárs koreográfiai elméleti szaktudásukkal, illetve szakmai tevékenységükkel járultak hozzá a közös munkához. Az első 3 db alkalom során bevont fiatal, alapvetően iskolás (köznevelési) korú (átlagosan 10-18 év) célcsoport számára közérthető, mozgáskultúrájuk igényes fejlesztésének szükségletével fellépő pedagógusaik elvárásai szerinti mozgalmas és látványos koreográfiai elemekkel kapcsolatos ismeretátadásra került sor. Emellett közös táncolási lehetőségként táncház és az alapvető magyar hagyományos társastánc-elemek betanítása zajlott. Ebben döntően elméleti, illetve a magyar és a kárpát-medencei tánckultúra hagyományaihoz kapcsolódó gyakorlati ismereteik jelentették a személyes szolgáltatásom hozzáadott értékét.


A DanceClusive Show előadás során, illetve az azt megelőző próbák alkalmával ugyanakkor a norvég tánc- és zeneművészek közreműködése, illetve a magyar zenész művésztárasaink munkája révén egyértelműen autentikus módon sikerült megvalósítani a kultúrák közötti párbeszéd színpadi gyakorlatát, a közönség számára attraktív formában történő előadás keretei között. Ennek során világossá vált a 2 művészi mozgáskultúra, illetve táncművészeti hagyományok közötti hasonlóságok és különbségek rendszere, valamint a szórakoztatva tanulás (informális, nem formális képzési, élményszerű tanulási alkalmak) gyakorlati haszna, hiszen minden közönségbeli résztvevő érdeklődő megkereséssel jelentkezett a fellépést követően azzal kapcsolatban, hogy hol és milyen formában lehet ezt megtanulni, illetve legalább az előadást megtekinteni.


A szakmai alapokon történő együttműködés jövőbeli lehetőségeiről, illetve a DanceClusive Show utaztatásáról további skandináv és egyéb relációkban, a norvég partnerekkel folyamatos egyeztetéseket tartottak a tagok, a norvégok januári nyíregyházi látogatásakor pedig konkrét szervezési kérdéseket (pl. árazás, lehetséges célországok, informális, nem formális képzési szakmai oldal erősítése, iskolai partnerségek révén stb.) is terveznek majd érinteni. Ezeket a program- és/vagy projektszerű jövőbeli folyamatokat menedzsment tevékenységgel támogatja a 4 For Dance Egyesület, mint ahogyan a jelen projekt, illetve a kapcsolódó fellépéseinek szervezési kérdéseit is kézben tartja.


4 db interkulturális és interaktív workshop megvalósítása, közreműködés informális és nem formális táncművészeti foglalkozásokon, valamint interaktív, beavató előadásokon.


Az interkulturális és interaktív workshopok megvalósítására 2 db különböző helyszínen került sor, összesen 4 különböző célcsoport, közönség részvételével. 3 db iskolai előadás zajlott le, majd 1 db interkulturális és interaktív DanceClusive Show előadás a TRANSFORM Trondheim Nemzetközi Fesztivál keretein belül, norvég és magyar további művészek (zenészek, táncosok) közreműködésével.


Képek és videók a Galériák menüpontban érhetők el. 

 Milyen műhelymunka folyik majd a DanceClusive helyi workshopok keretében?

(2016.10.28.)Már csak pár nap van hátra, és a 4 For Dance tagjai, a magyar delegáció kísérőivel együtt útra kelnek Norvégiába, hogy a szakmai tudásukat bővítsék, egyszersmind bemutassák a partnerek részére. A közös produkciók mellett nagyrészt laikus közönség számára is sor kerül bemutatók, műhelymunkák lebonyolítására.


Szakmai kulisszatitkokat bemutatva, ezúton közreadjuk a tervezett workshopok tematikus és óravázlatát. A projekt keretében 5 db interaktív, interkulturális workshop valósul meg, összesen 5 db szakértői óra időtartammal.


A workshop tervezett forgatókönyve a következő:


1. ÓRA (45 perc) – elméleti oktatás

Cím: A magyar tánckultúra alapvető elméleti, történeti bemutatása; valamint a magyar táncművészeti élet, hagyományos és kortárs törekvései a különböző koreográfusi irányzatok kapcsán.

Cél: A foglalkozás időtartama alatt a résztvevők megismerhetik a magyar tánc dialektusterületeinek rövid bemutatását, jellemzést; a magyar néptánc-mozgalom táncéletét; a jelenlegi amatőr és hivatásos együttesek bemutatását, célkitűzéseit.


2. ÓRA (45 perc) – elméleti oktatás

Cím: A kortárs szemléletű koreográfusi irányzat bemutatása Magyarországon.

Cél: A foglalkozás időtartama alatt a résztvevők megismerhetik; a multikulturalizmus jegyében alakult amatőr és hivatásos együttesek jelentőségét hazánkban; valamint a 4 for Dance Együttes, mint a legújabb színpadi irányzat (show) egyik képviselőjének történetét, szakmai munkásságának szerepét.


3. ÓRA (45 perc) – gyakorlati oktatás

Cím: Tánctanulás a magyar autentikus néptánc dialektus területeiről.

Cél: A foglalkozás során a résztvevők saját egyéniségük gazdagításával röviden megismerik a magyar táncművészet régi és új stílusú táncait a három különböző dialektus terület kapcsán.

Keleti, vagy erdélyi dialektus terület: Moldvai táncok tanulása

Középső, vagy tiszai dialektus terület: Szatmári verbunk és csárdás tanulása

Nyugati, vagy dunai dialektus terület: Sárközi ugrós tanulása


4. ÓRA (45 perc) – gyakorlati oktatás

Cím: Etűd tanulás a 4 for Dance Együttes repertoárjából a multikulturális irányzat kapcsán.

Cél: Egy rövid, oktató, gyakoroltató célzatú tánctanulási elem elsajátítása a 4 for Dance Együttes egyik koreográfiájából, melynek kapcsán a résztvevők a foglalkozás során megismerik a legújabb modern, populáris, kortárs táncalkotás lehetőségeit.


5. ÓRA (45 perc) – bemutató

Cím: A Ritmusvándorok című előadás bemutatása, mely a montreali Dance World Cup-on 3 világbajnoki aranyérmet szerzett koreográfiáktól megkezdve a BBC-n is bemutatott koreográfiák szerepelnek vegyítve a közönség kedvenc számokkal, tulajdonképpen egy "Best of 4 for Dance" műsor keretein belül. Büszkén mondhatjuk, hogy csapatunk több, mint 40 országban, a Föld összes kontinensén bemutatta már eme műsorát..

Cél: A bemutatón résztvevők az előző ismeretek összességére alapozva megtekinthetik a 4 for Dance Együttes multikulturális, kortárs, show jellegű előadását, mely a tánc kapcsán az esélyegyenlőségekre és a nemzeti sokszínűségre hívja fel a figyelmet könnyed, humoros jelleggel.A szakmai együttműködés tervei szerint, 4 alapvető területen kerül sor a projektben közös tevékenységekre és/vagy egymás múltbeli tevékenységeiből fakadó tapasztalatok közös és kölcsönös megosztására, kamatoztatására. Ez a 4 terület:

  • közös workshopok, próbafolyamatok (pilot jelleggel modellezve)

  • interkulturális párbeszéd – a közvetítői hálózat és a közönség révén (együttesen 2 csatornán keresztül is)

  • befogadó társadalom – jó gyakorlatok, tapasztalatok az antidiszkrimináció tárgyköréből

  • egyedi örökség- és hagyományvédelem a szórakoztató értékátadás eszközeivel


A projekt keretében 15 szakmai, művészi entitás együttműködése valósul eg, szakértői , előadói és kulturális marketingkommunikációs célú szakértői tevékenységek révén. A táncművészi előadásban (mintegy "kétirányú mátrixként") ötvözésre kerül egyrészről a magyar és a norvég tradicionális táncművészet kortárs műfaji alapokon történő bemutatása, másrészt mindkét partneri kulturális közegben a hagyományos mozdulatok strukturális újra értelmezése jön létre kortárs formában.


A Trondheim World Festival összművészeti és interkulturális jellege révén, a norvég donor partneri célcsoport, illetve szakértőik és művészeik a magyar kultúra alappilléreként szerezhetnek tudomást és művészeti tapasztalatokat a magyar táncművészettel kapcsolatban. Magyar vonatkozásban a sokszínűség eleve hiánypótló jelleget testesít meg, amikor norvég művészek magyar, hátrányos helyzetű régióban képviselik hazájuk kultúráját, a hagyományokat kortárs formában és műfaji közegben bemutató interkulturális párbeszédet jelentő előadásokkal.


Megvalósuló kulturális sokszínűséget előmozdító projekt-tevékenységek, elvárt eredmények:

- 5 db interkulturális és interaktív workshop - 5 helyszínen (Trondheim és környéke [4], Nyíregyháza [1]) megvalósuló informális, nem formális táncművészeti foglalkozási alkalmak és interaktív, beavató előadás

- 2 db interaktív táncművészeti esemény (beavató műsor), új kortárs táncművészeti alkotás bemutatására irányulóan

- 15 fő bevont művész és/vagy szakértő, közreműködő, kulturális menedzser

- 1 db On-line interkulturális és interaktív kortárs táncművészeti szakmai platform kialakítása

- 17 fő utazásával megvalósuló, donor bilaterális együttműködési viszonylatban megvalósuló 2 db utazás, szakmai tanulmányút 

Ismerkedjünk meg a DanceClusive partnerekkel

(2016.09.30.)Ahogy a projekt megvalósítása halad előre, és a partnerek a közös előadások szervezési, előkészítési tevékenységeivel egyre közelebb kerülnek a szakmai és tapasztalatcsere célú találkozásokhoz, illendő részletesebben megismerni a 2 projektmegvalósító szervezetet.4 For Dance Egyesület


4 for Dance 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy az általuk nagy tiszteletben tartott magyar néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék még izgalmasabbá, s így egy önálló stílust hozzanak létre. A csapat népszerűsége azóta is töretlen, hiszen a 4 for Dance értéket közvetít, kultúrát táplál, és mindezeket a mai kor szellemében, sok humorral fűszerezi.


Az együttes 2009-ben Montrealban az UNESCO védnöksége alatti Dance World Cupon, a hivatalos táncvilágkupán három kategóriában is – folk, show, step - megszerezte a világbajnoki címet.


A BBC egyik legnagyobb showjának sztárvendégeként a "Tonight is the night" műsorában együtt szerepeltek Michael Flatley társulatával.


2011. februárjában Magyarországot az Európai Unió Soros Elnökeként képviselve Pekingben - 14 műsoron keresztül - egy héten át a Chaoyang Parkban 470.000 néző előtt mutatkoztak be.


Algériában az Európai Unió Kulturális Fesztiválján három alkalommal is képviselték Európát. Az Algír Nemzeti televízióban 11 millióan, az Állami Rádióban pedig 9 millióan hallgatták őket főműsoridőben.


A csapat a Föld összes kontinensén, több mint 40 országban szerepelt már, többek között Brüsszelben az Európai Parlamentben, Kanadában, Angliában, Algériában, az Egyesült Arab Emírségekben, Kínában, Svédországban, Monacóban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Törökországban, Izraelben, Jordániában, Egyiptomban, Oroszországban, Kubában, Vietnámban, Lengyelországban, Finnországban és számos európai országban és nagyvárosban egyaránt.


A 2009-ben bejegyzett "4 For Dance" Egyesület alapvető célja többek között az utánpótlás-nevelés, a néphagyományon alapuló népzene és táncművészet hagyományainak ápolása, illetve előbbiek kortárs előadó-művészeti projektek keretben történő minél szélesebb célcsoport számára történő népszerűsítése.TRANFORM Trondheim World Festival


A Transform – Trondheim World Festival 2005-ös megalapítása óta a nemzetközi kulturális, etnikai és világzenei tevékenységek megjelenítője és támogatója. Nem csak a minden év 44. hetében megrendezésre kerülő fesztivál keretében, hanem egész évben, az évadhoz kapcsolódóan több helyszínen és alkalommal valósít meg innovatív kulturális tevékenységeket, kiállításokat, workshopokat, foglalkozásokat, szemináriumokat. Trondheim városa több mint 140 különböző nemzetiséget számlál, és a következő 20 évben komoly kulturális változásokon megy majd keresztül, amiben a Transform élenjáró kulturális innovatív szereplő kíván lenni. Szervezője, megvalósítója a Transformer sorozatnak, amely lényege a más eredetű kulturális sajátosságokat közvetítő projektek támogatása, interkulturális párbeszédet megvalósító módszertanok alkalmazásával. Szintén kiemelt célja a szervezetnek olyan projektek megvalósítása, együttműködések révén, amely az inkluzív társadalom filozófiájához méltóan nemi, faji, etnikai különbségtétel nélkül von be megvalósítókat, rávilágítva az így létrejövő kulturális "termékek" sokszínűségére. A TransformFOLK rendezvénysorozat alkalmával előbbieken túlmenően az évad során hagyományőrző jellegű eseményeket is megvalósítanak, a kortárs előadó-művészeti kultúra és a hagyományok értékeinek egymást erősítő hatásait kiaknázva. A szervezet szakmai rendezvényeit, működését számos norvég intézmény támogatja: Norwegian Cultural Board, Trondheim commune, Sør-Trøndelag County, Fritt Ord, Labout Organization in Norway – LO Stat, Rådet for Folkemusikk-og Folkedans, IMDI - The directorate of integration and diversity, Bufdir – The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, FFUK – Funds for professional artists.  (English Introduction Summary attached)Partnerség összefoglaló tartalma:


Projektgazda - 4 for Dance Egyesület hozzájárulása:

- Költségigény: 29.741.290,- Ft (teljes költségvetés 79%-a), önerő hozzájárulás: 2.974.129,- Ft (természetbeni hozzájárulás: 888.320,- Ft értékben végzett önkéntes tevékenység)

- Tevékenységek: szakmai humán-erőforrás (4-6 fő szakmai közreműködő, 1 fő szakmai platform koordinátor, ); projektmenedzsment, adminisztratív és kiegészítő folyamatok menedzsmentje (1 fő projektmenedzser és pénzügyi munkatárs egy személyben, 1 fő nyilvánosság szakértő, 1 fő tolmács biztosítása).

- Hozzáadott érték: kulturális sokszínűség előmozdítása a Trondheim nemzetközi fesztivál szakmai programkínálatában; magyarországi helyszínen megvalósuló események célcsoportjának biztosítása;


Projekt partner - Transform hozzájárulása:

- Költségigény: 7.575.440,- Ft (teljes költségvetés 21%-a), önerő hozzájárulás: 757.544,- Ft (kizárólag pénzbeli)

- Tevékenységek: szakmai humán-erőforrás (1 fő inkluzív társadalom szakértő, szervező, 6 fő szakmai megvalósításban résztvevő szakértő, művész)

- Hozzáadott érték: társadalmi befogadás alapelvéhez igazodó szakértői tevékenységek biztosítása; összművészeti fesztivál-tapasztalatok átadása, hátrányos helyzetűek számára történő, élményszerű tapasztalatszerzési céllal történő művészeti tevékenység ellátása tárgyában; széleskörű nemzetközi partnerség (nemzetközi fesztivál-hálózatok, szakmai platformok stb.) bevonásának lehetősége, ezáltal a projektben vállalt szakmai tevékenységek fenntarthatóságának strukturált megalapozása; nemzetközi művészeti, kulturális projektekben szerzett szervezési, menedzsment tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása.


Partnerség előzményei, kialakulása:


A projekt érdekében történő együttműködés a Pályázati felhívás megjelenésével egyértelművé vált szakmai feltételrendszer ismeretében azonnal megindult. Külképviseletei úton, a 4 for Dance Egyesület eddigi szakmai kapcsolatait felhasználva talált rá a Transformra, akinek igazgatója, Hill-Aina Steffenach kellőképpen agilisnak bizonyult a szűk határidő ellenére sokszínű és időigényes projekt-előkészítési tevékenység elvégzésére, támogatására. A partnerség deklarált, dokumentált formában is létrejött a felek között, valamint a norvég partner előzetes szervezői tevékenységei keretében leegyeztette a projektben résztvevő szakmai, művészi partnereket és azok közreműködésének feltételeit (árajánlat, rendelkezésre állás, szakmai, művészi koncepció stb.). E folyamat révén, a projektben együttműködő partnerek számára lehetőség nyílt egymás szakmai igényeinek és elképzeléseinek megismerésére, ami alapvetően befolyásolta a projekt végleges tartalmának kialakulását. A norvég partner nemi, faji, etnikai kisebbségeket befogadó attitűddel, esélyegyenlő módon közelítő magatartása egyértelműen meghatározta a szakmai együttműködés irányát a kortárs tánc-művészeti alkotás közös fellépések keretében történő előadásának igényén túlmenően. A 4 for Dance innovatív hozzáállása a tradicionális magyar tánczenei hagyományokhoz, illetve arra vonatkozó képessége, hogy a kortárs műfajiság határain belül tudja bemutatni a hagyományos mozdulatokat, komoly értékként jelentkezett a norvég partner szervezők és művészek szemében. Ennek megfelelően, a magyar fél hozzájárulása az innovativitáson és a fiatal művészek szakértelmén alapul.


A norvég donor szakértői hozzájárulás célja továbbá a 4 for Dance és partnerei által a projekt keretében és/vagy azon túlmenően kínált értékeknek (pl. előadás, foglalkozás, közös kulturális, táncművészeti projektek stb.) a kulturális javak piacán történő értékesítéséhez kapcsolódó szakértői tevékenység is. Az on-line, weboldal és web 2.0 tartalmak menedzselése révén létrejövő szakmai platform külön tevékenységcsoportként foglalkozik ugyanis a táncművészeti ág műfaji keretei között kínált kulturális értékek iránti érdeklődés (kereslet) és a kínált szolgáltatások (pl. előadások, színháziműsorok stb.) marketingje, költségcsökkentést célzó szervezési lehetőségei, partnerség-építési igényeit célzó piaci tevékenységekkel. A magyar művészi és kultúra szervezési gyakorlatban lényegesen kisebb arányban jelentkező menedzsment-szempontú hozzáállás szakmai jó gyakorlatait fogja bemutatni a norvég szakértői partner, amely olyan társadalmilag érzékeny témakörökben hoz innovatív megoldásokat, mint a társadalmi inklúzió - különösen olyan földrajzi és társadalmi hátrányos helyzetű régiók viszonylatában, mint Magyarország észak-alföldi régiója. 

Zajlik az új, interkulturális alapú szakmai párbeszéd a DanceClusive magyar és norvég megvalósítói között

(2016.08.26.)A projekt szakmai tartalmát szemléltetendő, az alábbi, angol nyelvű „vitaindítónak” szánt elmélkedést tesszük közzé arról, hogy mi a projekt keretében bemutatandó kortárs előadó-művészeti produkciókkal megnyitandó új, interkulturális párbeszédet erősítő filozófia jelentősége.

A nemzetközi tapasztalatcsere, mind művészi (kortárs előadó-művészeti) és kulturális menedzsment szempontból is meghatározó katalizátora lehet olyan, minden résztvevő (művész, szervező/producer, közönség) számára előnyös folyamatoknak, amik érvényre juttatják a kulturális sokszínűségből fakadó előnyöket. Ezek az előnyök pedig minden helyzetben magasabb színvonalú kulturális szolgáltatások és megalapozottabb társadalmi értékek kínálatát teremthetik meg közvetlenül, a nagyközönség számára is emészthető formában.


A DanceClusive megvalósítása során 2 alkalommal is sor kerül, egymástól jelentősen eltérő földrajzi és társadalmi szituációkban működő kulturális piaci szereplők részvételével olyan produkciók, mint kulturális termékek „értékesítésére”, amelyek önmagukban és a mögöttes produkciós folyamatok révén is közvetlenül mutatják be ennek a modellnek a működését a gyakorlatban. A jelenleg is előkészítés alatt álló nemzetközi, interkulturális együttműködési tervek szerint, jelentős tapasztalatcsere valósul meg, egyrészről norvég-magyar relációban a menedzsment, mecenatúra és finanszírozás, illetve organizációs és produkciós környezet vonatkozásában, másrészről magyar-norvég irányban, a norvég partnerek részéről már most is tapasztalható magyar értékekkel szembeni kulturális kereslet élénkülésére alapozva. Partnereink konkrétan tervezik például egy magyar eredetű csemballó beszerzését, amit a jövőben a nemzetközi fesztivál keretében is rendszeresen használni, a művészi kínálat színesítése érdekében koncerteken és bemutatókon népszerűsíteni kívánnak. Mi más ez, mint interkulturális csere?
 

Elindult a DanceClusive című (HU07-0248-B1-2016 azonosítószámú) projekt megvalósítása

(2016.07.22.)


A „4 FOR DANCE” Tánc, Sport és Kulturális Egyesület (http://4fordance.hu/) 2016. júniusában megkezdte az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósuló „TáncKluzív” (DanceClusive) című projektjének megvalósítását.


A projekt elsődleges célja: interkulturális kortárs táncművészeti alkotás bemutatása, a norvég együttműködő Trondheim International World Festival szervezőjével, mint partnerszervezettel, a TRANSFORM-mal (http://www.transform.no/) és meghívott művészeivel közösen. Az előadás 2 alkalommal lesz látható, egyszer idén ősszel Norvégiában, egyszer pedig jövő év januárjában Nyíregyházán. A projekt kiemelt célja emellett az is, hogy a befogadó társadalom filozófiáját táncművészi eszközökkel értelmezve, felhívja a figyelmet a kultúrák közötti párbeszéd, az antidiszkriminációs tevékenységek és a társadalomban élő kisebbségek értékeinek fontosságára.


A TáncKluzív (DanceClusive) projekt megnevezésében is azt célozza, hogy a kortárs előadó-művészeti tevékenység exkluzivitásának értékével hívja fel a figyelmet az inkluzív társadalom kialakításához kapcsolódó társadalmi, kiemelten kulturális értékekre. A projekt keretében elsődlegesen a norvég multikulturális és összművészeti fesztivál eddigi tapasztalatai kerülnek alkalmazásra, az etnikai, nemi, faji és egyéb természetű esélyegyenlőségre való figyelemfelkeltés érdekében.


A projekt 2017. január végéig tart, és összesen több mint 37 millió forintból valósul meg, amelyből az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása programja által biztosított támogatás összege több mint 33,5 millió forint.


2016.06.30. dátummal a média munkatársait sajtótájékoztató keretében tájékoztattuk a projekt tervezett megvalósítási folyamatáról és a sikeres támogatásigénylésről.


Sajtómegjelenések (többek között):

http://kolcseytv.hu/hagyomanyokhoz-hiven-nem-hagyomanyosan/

http://www.nyiron.hu/nyiregyhaza-hirek/-a-4-for-dance-37-millio-forintos-kulturalis-projektet-valosit-meg

http://www.szon.hu/a-nyiregyhazi-csapat-eszakra-viszi-a-tanctudasat/3098477Nem volt egyszerű, nem volt rövid, de a 2016. márciusa óta végigvitt kitartó munka meghozta gyümölcsét. Az április-június folyamán lezajlott szerződéskötési és a projekttevékenységek megkezdésére koncentráló időszakot követően, jelenleg a szakmai tevékenységek pontosítása, illetve a projekt keretében bemutatásra kerülő DanceClusive Show előadások időpontjainak, a kapcsolódó művészi turnéknak előzetes szervezése zajlik.